Менторската програма „ЗнакМиДай" е част от тригодишния ни проект „Бъдеще за таланти в помощ на учениците с дислексия."

„ЗнакМиДай" е послание срещу бариерите, с които се сблъсква всеки дислексик в учебна и изпитна среда. Причината е не само в спорните методи за обучение, а в липсата на ясно и открито говорене за нарушението дислексия.

То изпъква като неочаквано затруднение в усвояването на четенето, според харвардски учени, щом децата прекрачат училищния праг. Вместо мост по пътя към знанието, и поради невзети мерки, той е ад, съчетан със запомняща се, за цял живот, самота.

Фондация „Бъщеще за таланти" смята да се намеси точно тук. Защото, - въпреки научните постижения, те остават откъснати от практиката. Тя диктува индивидуален и скъп, във финансово изражение, подход спрямо всеки ученик с дислексия. Защото е с непокътнат интелект и с притежавани скрити дарби.

Остават броени дни до Националното външно оценяване на седмокласниците. На всички обявени (не ползвам определението „диагностицирани") дислексици, пожелавам успех. Не се срамувайте заради специално отделените стаи, с удължените 80 минути, в които ще ви отведат за протичането на изпита. Те наистина подчертават различието ви. Но то е ваша ценност, при това на ума. На всички необявени дислексици, които са много повече от обявените, пожелавам и кураж. Вярвам във вашия свободен ум, - той ще ви отведе до различните, но верни решения, чрез доказано силните страни на дислексията. Без да сте били наясно, че сте нейни носители (или просто сте се срамували да признаете), тази е истината.

За тези осемдесет минути разлика вашата съобщност може да сподели преживяното: какво е плюс или минус без тях. Взето ли е под внимание вашето правилно решение, извън шаблона? Кое от оценяването искате да промените, ако имате власт?

Виолета Димитрова

Директор на фондация „Бъдеще за таланти"

П.С: Очакваме ви в „ЗнакМиДай" това лято. Нейното пилотно издание организира поетапно 10 граждански групи (преподаватели и терапевти, родители, художници, артисти, седмокласници и техни приятели, доброволци, студенти и съмишленици), които да окажат натиск за промяна в учебната и изпитната среда. Част тях ще ви осигурят безплатни обучителни модули и алтернативни консултации, за да открият вашите талант и дарби. Сериозните изпити във вашия живот тепърва предстоят...